Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

15:55
2599 2cd8 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:50
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
15:50
8095 752e 420
Reposted fromnosmile nosmile viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 15 2018

20:49

October 11 2018

14:27
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
14:26
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
14:19

October 10 2018

08:11
5726 8d0f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrystalline crystalline
08:09
6430 c066 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

October 03 2018

17:45
9051 b77d 420

October 02 2018

10:04
3476 2358 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
10:02
3273 9e96 420
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
10:00
3314 a20e 420
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 27 2018

21:53
0209 df33 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLykou Lykou
21:40
2487 332b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
21:40
2489 0424 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 24 2018

17:53
6667 42e4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 17 2018

20:54
8593 a8ae 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
20:52
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viairmelin irmelin
20:50

— Peepshow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl