Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

22:51
6473 a3d0 420
"Portada"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
22:50
22:49
22:44
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
22:41
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir

February 05 2019

22:00
8170 d0aa 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
21:56
2216 5cf2 420
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
21:45
0586 b195 420
Reposted fromtoolong toolong viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:44
3697 f508 420
Reposted fromverronique verronique viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 29 2018

15:55
2599 2cd8 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:50
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
15:50
8095 752e 420
Reposted fromnosmile nosmile viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 15 2018

20:49

October 11 2018

14:27
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
14:26
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
14:19

October 10 2018

08:11
5726 8d0f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrystalline crystalline
08:09
6430 c066 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

October 03 2018

17:45
9051 b77d 420

October 02 2018

10:04
3476 2358 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl