Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

21:10

July 01 2017

21:40
1777 9a9e 420
Reposted fromohnina ohnina viajoannna joannna

June 20 2017

19:18
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra
19:18
2934 ab89 420
Reposted fromaconcagua aconcagua vianiemaproblemu niemaproblemu
19:16
2240 4a36 420
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
19:16
19:15
4081 5968 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:03
9081 867e 420
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin

May 30 2017

19:48
6363 8917 420
Reposted fromjustMeee justMeee viaoll oll
19:47
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014

May 29 2017

21:14
0453 4e31 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
21:14
0470 d2b7 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 22 2017

19:41
4797 3585 420
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin

May 08 2017

19:03

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaeternia eternia
17:59
4579 e5d6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
17:59
9165 ac40 420
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss

May 04 2017

08:47
6755 4b38 420

Now put ya hands up

Reposted frommyry myry vialois-lane lois-lane

April 21 2017

20:16
3331 c33f 420
Reposted fromsunwalk sunwalk via100suns 100suns
20:14
4445 4713 420
Reposted fromfriends friends viaunmadebeds unmadebeds

April 10 2017

20:29
4568 afa3 420

eatingisfab:

The world is pretty, and so are you. 🖤

ig: cessation_

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl