Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

15:04
Reposted fromfelicka felicka viadreamadream dreamadream
15:04
6400 5092 420

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
15:03
5286 5125 420
15:02
15:01
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viairmelin irmelin

April 17 2018

13:11
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

April 16 2018

17:51
4634 b63b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsolem absolem
17:48
6939 9280 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgetme dontforgetme
17:42
0317 034c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapaasiak paasiak
17:39
2238 1f20 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

April 15 2018

19:04
1806 0a5a 420

April 09 2018

21:25
2422 ffd5 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaisolro aisolro

March 21 2018

21:04

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaRybciaaa Rybciaaa
20:57
20:47
 
Reposted fromtheoffice theoffice viazwierzejuczne zwierzejuczne
20:43
3462 ee9a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIrritum Irritum

March 19 2018

20:25

March 14 2018

20:27
9514 23b2 420
Reposted frompiehus piehus vianiezwyykla niezwyykla

March 13 2018

22:16
3300 ce7d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
22:06
3535 bfa2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl