Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

21:15
1745 ec91 420
Reposted fromsunlight sunlight viadrain832 drain832
21:12
Reposted fromRynn Rynn viaayati ayati
20:17
1972 c422 420
Reposted fromerial erial viamadadream madadream

March 19 2017

22:11
6801 fe8f 420
22:06
Reposted fromglamourista glamourista viairmelin irmelin

March 14 2017

19:17
2065 f315 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:13
2288 c2c9 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 12 2017

19:28
4793 1a9f 420
Reposted fromdailylife dailylife viahardbitch hardbitch
19:24
Reposted fromfalconwing falconwing vianami nami
19:20

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viadianazet dianazet
19:15
3621 6a67 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
19:04
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaunmadebeds unmadebeds
19:03
9037 1a05 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

March 09 2017

19:38
2315 38b8 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin

March 06 2017

21:04
2427 b7ed 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viabluejane bluejane
20:49
8645 3de1 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabluejane bluejane
20:41
9766 528a 420
Reposted frommslexi mslexi viabluejane bluejane
20:33

March 01 2017

21:08
21:05
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viaintotheblack intotheblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl