Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

20:30
20:28
5774 fc76 420
Reposted fromasriels asriels viairmelin irmelin

October 12 2017

19:49
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
15:12
15:06

October 11 2017

20:59
Bywa tak, że wspomnienia nie mają znaczenia.
— #truestory
Reposted frompozakontrola pozakontrola viabanshe banshe
20:26
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viabanshe banshe
20:22
4818 8cb3 420
Reposted fromsunlight sunlight vialulka lulka
20:14
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
20:09
7509 60be 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialulka lulka

October 09 2017

09:52
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
09:51
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
09:47
1751 02d2 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin

September 06 2017

10:45
2392 5ca1 420
Reposted fromsargon sargon viairmelin irmelin
10:42
7785 0067 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
10:39
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viairmelin irmelin

August 24 2017

10:41
6683 7a2d 420
Reposted fromslodziak slodziak viawinnym-swiecie winnym-swiecie
10:37
5612 cd82 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

July 03 2017

21:10

July 01 2017

21:40
1777 9a9e 420
Reposted fromohnina ohnina viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl