Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

21:17
3078 f335 420
Reposted fromLunarr Lunarr viairmelin irmelin
21:10
2812 8ba5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 05 2019

20:57
Reposted fromshakeme shakeme viastepywilcze stepywilcze
20:57
Reposted fromshakeme shakeme viasanczo sanczo

May 24 2019

10:52

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viasleeplessy sleeplessy

May 23 2019

20:18
5900 8632 420
Reposted fromhormeza hormeza viaadaaa93 adaaa93
09:37
noszę futro z obaw i poczucia nicości
— happysad
Reposted frommefir mefir
09:32
6995 1765 420
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viairmelin irmelin

May 15 2019

21:41
6814 02ed 420
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianiiks niiks
17:44
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaciarka ciarka

May 07 2019

22:06
9851 bcdd 420
Reposted fromslid0 slid0 viajustmine justmine
21:56
21:52
9940 22cc 420
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viairmelin irmelin
19:01
4409 8b41 420
Reposted fromoll oll viamefir mefir

March 07 2019

18:01
17:58
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatulipanowa tulipanowa
17:56
7823 dd2b 420

March 05 2019

19:31
9977 f599 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
17:54
17:54
9507 f80e 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl